Cập nhật 18/07/2024

SƠN HÀ SÀI GÒN - KÊNH TMĐT CHÍNH THỨC

Official Website

Hotline liên hệ094 86 111 19

Giỏ hàng0
SƠN HÀ SG -Official website –HOTLINE: 0948 611 119

Giao miễn phí

Giao miễn phí

Khánh Hòa chở vào

Giá đã bao gồm

Giá đã bao gồm

Thuế GTGT (VAT)

Lắp đặt miễn phí

Lắp đặt miễn phí

Thái dương năng

Hỗ trợ kéo lầu

Hỗ trợ kéo lầu

Bồn inox tại TpHCM

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 160L eco – Sơn Hà Xem chi tiết

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 160L eco – Sơn Hà

Giá niêm yết: 9.690.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-40%) còn: 5.800.000đ

Mua ngay So sánh

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 180L eco – Sơn Hà Xem chi tiết

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 180L eco – Sơn Hà

Giá niêm yết: 10.650.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-42%) còn: 6.200.000đ

Mua ngay So sánh

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 200L eco – Sơn Hà Xem chi tiết

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 200L eco – Sơn Hà

Giá niêm yết: 12.650.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-41%) còn: 7.500.000đ

Mua ngay So sánh

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 240L eco – Sơn Hà Xem chi tiết

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 240L eco – Sơn Hà

Giá niêm yết: 14.250.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-40%) còn: 8.500.000đ

Mua ngay So sánh

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 280L eco – Sơn Hà Xem chi tiết

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 280L eco – Sơn Hà

Giá niêm yết: 17.260.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-40%) còn: 10.300.000đ

Mua ngay So sánh

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 120L gold – Sơn Hà Xem chi tiết

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 120L gold – Sơn Hà

Giá niêm yết: 9.190.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-41%) còn: 5.400.000đ

Mua ngay So sánh

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 140L gold – Sơn Hà Xem chi tiết

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 140L gold – Sơn Hà

Giá niêm yết: 10.190.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-40%) còn: 6.100.000đ

Mua ngay So sánh

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 160L gold – Sơn Hà Xem chi tiết

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 160L gold – Sơn Hà

Giá niêm yết: 11.290.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-40%) còn: 6.800.000đ

Mua ngay So sánh

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 180L gold – Sơn Hà Xem chi tiết

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 180L gold – Sơn Hà

Giá niêm yết: 12.550.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-42%) còn: 7.300.000đ

Mua ngay So sánh

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 200L gold – Sơn Hà Xem chi tiết

Má͏y nước nóng ͏năng lượng mặt trời 200L gold – Sơn Hà

Giá niêm yết: 14.350.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-41%) còn: 8.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 500 ngang Sơn Hà –SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 500 ngang Sơn Hà –SUS.304

Giá niêm yết: 3.760.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-26%) còn: 2.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 700 ngang Sơn Hà –SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 700 ngang Sơn Hà –SUS.304

Giá niêm yết: 4.180.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-27%) còn: 3.050.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 1000 đứng Sơn Hà –SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 1000 đứng Sơn Hà –SUS.304

Giá niêm yết: 4.950.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 3.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 1000 ngang Sơn Hà –SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 1000 ngang Sơn Hà –SUS.304

Giá niêm yết: 5.400.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 3.850.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 1500 đứng Sơn Hà –SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 1500 đứng Sơn Hà –SUS.304

Giá niêm yết: 7.700.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-30%) còn: 5.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 1500 ngang Sơn Hà –SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 1500 ngang Sơn Hà –SUS.304

Giá niêm yết: 8.330.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 5.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 2000 đứng Sơn Hà –SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 2000 đứng Sơn Hà –SUS.304

Giá niêm yết: 9.630.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 6.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 2000 ngang Sơn Hà –SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 2000 ngang Sơn Hà –SUS.304

Giá niêm yết: 10.460.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 7.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 2500 đứng Sơn Hà –SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 2500 đứng Sơn Hà –SUS.304

Giá niêm yết: 11.050.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-26%) còn: 8.200.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 3000 đứng Sơn Hà –SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 3000 đứng Sơn Hà –SUS.304

Giá niêm yết: 14.850.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 10.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 500 ngang Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 500 ngang Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 2.270.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-25%) còn: 1.700.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 700 ngang Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 700 ngang Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 2.840.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-30%) còn: 2.000.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 1000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 1000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 2.790.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-27%) còn: 2.050.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 1000 ngang Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 1000 ngang Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 3.840.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-27%) còn: 2.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 1500 ngang Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 1500 ngang Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 5.700.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-25%) còn: 4.250.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 1500 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 1500 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 4.260.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-31%) còn: 2.950.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 2000 ngang Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 2000 ngang Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 7.600.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-25%) còn: 5.700.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 2000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 2000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 5.220.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-32%) còn: 3.550.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 3000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 3000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 8.000.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-33%) còn: 5.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 4000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 4000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 10.300.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-34%) còn: 6.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 5000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 5000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 14.600.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-34%) còn: 9.650.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 7000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 7000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 18.500.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 13.150.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 10000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 10000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 26.000.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-30%) còn: 18.200.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 300 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 300 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 1.400.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-25%) còn: 1.050.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 300 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 300 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 1.700.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-24%) còn: 1.300.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 500 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 500 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 2.000.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-35%) còn: 1.300.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 500 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 500 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 2.300.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-30%) còn: 1.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 700 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 700 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 2.350.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-36%) còn: 1.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 700 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 700 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 2.800.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-34%) còn: 1.850.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 1000 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 1000 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 3.880.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-37%) còn: 2.450.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 1000 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 1000 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 3.000.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-38%) còn: 1.850.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 1500 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 1500 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 5.700.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-36%) còn: 3.650.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 1500 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 1500 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 4.400.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-38%) còn: 2.750.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 2000 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 2000 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 7.700.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-36%) còn: 4.950.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 2000 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 2000 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 5.400.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-40%) còn: 3.250.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 3000 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 3000 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 8.200.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-38%) còn: 5.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 4000 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 4000 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 10.500.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-38%) còn: 6.550.000đ

Mua ngay So sánh

Bể nước ngầm 1000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bể nước ngầm 1000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 5.200.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-14%) còn: 4.450.000đ

Mua ngay So sánh

Bể nước ngầm 1500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bể nước ngầm 1500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 6.900.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-14%) còn: 5.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bể nước ngầm 2000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bể nước ngầm 2000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 8.900.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-15%) còn: 7.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bể nước ngầm 2500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bể nước ngầm 2500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 10.800.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-15%) còn: 9.200.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn tự hoại 1200 ngang Sơn Hà – 3 NGĂN Xem chi tiết

Bồn tự hoại 1200 ngang Sơn Hà – 3 NGĂN

Giá niêm yết: 6.600.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-23%) còn: 5.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn tự hoại 1600 ngang Sơn Hà – 3 NGĂN Xem chi tiết

Bồn tự hoại 1600 ngang Sơn Hà – 3 NGĂN

Giá niêm yết: 8.600.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-23%) còn: 6.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn tự hoại 1800 ngang Sơn Hà – 3 NGĂN Xem chi tiết

Bồn tự hoại 1800 ngang Sơn Hà – 3 NGĂN

Giá niêm yết: 10.300.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-25%) còn: 7.700.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn tự hoại 2200 ngang Sơn Hà – 3 NGĂN Xem chi tiết

Bồn tự hoại 2200 ngang Sơn Hà – 3 NGĂN

Giá niêm yết: 11.400.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-25%) còn: 8.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn tự hoại 1000 đứng Sơn Hà – 2 NGĂN Xem chi tiết

Bồn tự hoại 1000 đứng Sơn Hà – 2 NGĂN

Giá niêm yết: 4.900.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 3.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn tự hoại 1500 đứng Sơn Hà – 2 NGĂN Xem chi tiết

Bồn tự hoại 1500 đứng Sơn Hà – 2 NGĂN

Giá niêm yết: 6.600.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-30%) còn: 4.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn tự hoại 2000 đứng Sơn Hà – 2 NGĂN Xem chi tiết

Bồn tự hoại 2000 đứng Sơn Hà – 2 NGĂN

Giá niêm yết: 8.600.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 6.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn tự hoại 2500 đứng Sơn Hà – 2 NGĂN Xem chi tiết

Bồn tự hoại 2500 đứng Sơn Hà – 2 NGĂN

Giá niêm yết: 10.500.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-30%) còn: 7.300.000đ

Mua ngay So sánh

Tin tức & sự kiện

So sánh thái dương năng ống dầu và ống chân không nên mua loại nào tốt hơn?

So sánh thái dương năng ống dầu và ống chân không nên mua loại nào tốt hơn?

Nên dùng thái dương năng ống dầu hay ống chân không? So sánh thái dương năng ống...

SƠN HÀ: Danh hiệu〖BỒN NHỰA〗Vị trí TOP 1 tốt nhất hiện nay

SƠN HÀ: Danh hiệu〖BỒN NHỰA〗Vị trí TOP 1 tốt nhất hiện nay

Thị trường bồn nhựa, bồn nước nhựa Sơn Hà : SUKA - DEKO - VÂN ĐÁ - KHÁNG KHUẨN...

Máy năng lượng mặt trời tấm phẳng FLAT GOLD chịu áp – SƠN HÀ

Máy năng lượng mặt trời tấm phẳng FLAT GOLD chịu áp – SƠN HÀ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời tấm phẳng 150lít, 220lít và 300lit FLAT GOLD chịu...

Máy nước nóng năng lượng mặt trời —CÔNG NGHỆ MỚI

Máy nước nóng năng lượng mặt trời —CÔNG NGHỆ MỚI

+29 Mẫu & Dung Tích: Máy Nước Nóng Sơn Hà — Máy Năng Lượng Sơn Hà — Giá Mới tại...

Bồn nước〖Giá bồn Sơn Hà〗TỐT NHẤT tại CHÍNH HÃNG

Bồn nước〖Giá bồn Sơn Hà〗TỐT NHẤT tại CHÍNH HÃNG

CÔNG TY SƠN HÀ -Official website cung ứng chính hãng〖bồn inox〗–〖bồn nhựa〗–〖bồn...

Giá cả và Đánh giá: Bồn nước inox 1000L - 1500L - 2000L - 3000L : Tư vấn chọn mua được tốt nhất

Giá cả và Đánh giá: Bồn nước inox 1000L - 1500L - 2000L - 3000L : Tư vấn chọn mua được tốt nhất

Đánh giá, giá cả và hướng dẫn chọn mua : Bồn nước inox 1000L - 1500L - 2000L - 3000L...

Chọn bồn nước: Cách chọn bồn nước phù hợp cho gia đình

Chọn bồn nước: Cách chọn bồn nước phù hợp cho gia đình

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp lưu trữ nước hoàn hảo cho gia đình? Đừng bỏ...

SƠN HÀ Danh hiệu〖BỒN NƯỚC INOX〗Vị trí TOP1 tốt nhất hiện nay

SƠN HÀ Danh hiệu〖BỒN NƯỚC INOX〗Vị trí TOP1 tốt nhất hiện nay

Thị trường bồn nước, bồn inox Sơn Hà - nhãn hiệu các loại: SUS304 or LỘC PHÁT...

Bồn nhựa chứa nước kháng khuẩn của Sơn Hà - Tại sao lại được tín nhiệm

Bồn nhựa chứa nước kháng khuẩn của Sơn Hà - Tại sao lại được tín nhiệm

Bởi vì: bồn nhựa kháng khuẩn Sơn Hà được ứng dụng công nghệ kháng khuẩn Bactekiller...

Chất liệu nhựa PE nguyên sinh làm bồn nước có gây hại không?

Chất liệu nhựa PE nguyên sinh làm bồn nước có gây hại không?

Chất liệu nhựa PE nguyên sinh là gì? Làm bồn nước có gây hại cho sức khỏe không?...

Tìm hiểu chất liệu nhựa làm bồn nước được sử dụng phổ biến hiện nay

Tìm hiểu chất liệu nhựa làm bồn nước được sử dụng phổ biến hiện nay

Bồn nước là một vật dụng luôn phải có trong mỗi gia đình, để tích trữ và sử...

Nhựa PE làm bồn nước an toàn không? Cấu tạo bồn nước PE

Nhựa PE làm bồn nước an toàn không? Cấu tạo bồn nước PE

Bồn nhựa Sơn Hà được sản xuất từ chất liệu nhựa PE nguyên sinh được nhập...

Tiết kiệm năng lượng với máy nước nóng lạnh mặt trời

Tiết kiệm năng lượng với máy nước nóng lạnh mặt trời

Ngày nay với sự phát triển của khoa học, công nghệ, có nhiều thiết bị, vật dụng...

Kích thước khoét đá chậu rửa bát: Những điều cần biết

Kích thước khoét đá chậu rửa bát: Những điều cần biết

Kích thước khoét đá chậu rửa bát là yếu tố quan trọng. Vậy chậu rửa chén chuẩn...

Cấu tạo vòi nước rửa bát gồm những bộ phận quan trọng nào?

Cấu tạo vòi nước rửa bát gồm những bộ phận quan trọng nào?

Cấu tạo vòi nước rửa bát bao gồm những bộ phận nào là chủ yếu và quan trọng?...

Hướng dẫn cách lắp vòi rửa bát tại nhà chi tiết và dễ thực hiện

Hướng dẫn cách lắp vòi rửa bát tại nhà chi tiết và dễ thực hiện

Hướng dẫn cách lắp vòi rửa bát tại nhà chi tiết và dễ thực hiện. Các loại...

Nguyên nhân và cách khắc phục nước máy yếu không lên bồn

Nguyên nhân và cách khắc phục nước máy yếu không lên bồn

Nước máy yếu không lên bồn là tình trạng nhiều gia đình gặp phải trong sinh hoạt...

Nguyên nhân và cách khắc phục vòi nước rửa chén chảy yếu

Nguyên nhân và cách khắc phục vòi nước rửa chén chảy yếu

Nguyên nhân do đâu gây cho vòi rửa bát chảy yếu, và cách khắc phục như thế nào?...

Máy nước nóng ống dầu là gì? Ưu điểm của loại máy nước nóng này

Máy nước nóng ống dầu là gì? Ưu điểm của loại máy nước nóng này

Nguyên lý làm việc của máy nước nóng ống dầu là gì? Thiết bị này mang lại ích...

Sơ đồ lắp đặt bồn nước Sơn Hà chuẩn đơn giản tại nhà

Sơ đồ lắp đặt bồn nước Sơn Hà chuẩn đơn giản tại nhà

Sơ đồ lắp đặt bồn nước Sơn Hà chuẩn, đơn giản tại nhà được chia sẻ đầy...

6 lưu ý cần nhớ khi chọn bồn nước giúp tiết kiệm chi phí

6 lưu ý cần nhớ khi chọn bồn nước giúp tiết kiệm chi phí

Cần xác định nhu cầu sử dụng nước của gia đình để chọn được loại bồn...

Nguyên nhân nước máy có mùi khét và cách khắc phục

Nguyên nhân nước máy có mùi khét và cách khắc phục

Nước máy có mùi khét, mùi lạ xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Điều này...

CÁCH XẢ NƯỚC BÌNH NÓNG LẠNH ĐÚNG CÁCH ĐỂ BẢO VỆ THIẾT BỊ

CÁCH XẢ NƯỚC BÌNH NÓNG LẠNH ĐÚNG CÁCH ĐỂ BẢO VỆ THIẾT BỊ

xả nước máy nóng lạnh như nào là đúng cách để giúp bảo vệ được máy.

Hướng dẫn cách lắp đường ống nóng lạnh đơn giản nhất

Hướng dẫn cách lắp đường ống nóng lạnh đơn giản nhất

Việc lắp ống nước nóng lạnh sẽ trở nên đơn giản với các hướng dẫn cách...

Bình nóng lạnh giữ nhiệt được bao lâu và những lưu ý

Bình nóng lạnh giữ nhiệt được bao lâu và những lưu ý

Bình nóng lạnh giữ nhiệt được bao lâu? sonha-sg.com.vn sẽ tìm câu trả lời giúp...

Tác hại của việc tắm khuya đến sức khỏe

Tác hại của việc tắm khuya đến sức khỏe

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, nhiều người có thói quen tắm khuya mà không...

Hướng dẫn phân biệt Inox 304 và 316 đơn giản, dễ nhận biết

Hướng dẫn phân biệt Inox 304 và 316 đơn giản, dễ nhận biết

Hướng dẫn bạn cách phân biệt Inox 304 và 316 vừa đơn giản, vừa dễ dàng để bạn...

Kích thước bồn nhựa「Thông số」+ Giá bồn nhựa Sơn Hà

Kích thước bồn nhựa「Thông số」+ Giá bồn nhựa Sơn Hà

Sơn Hà là một trong những thương hiệu bồn nước nhựa nổi tiếng nhất hiện nay....

Kích thước bồn inox 「Thông số」 & Giá Bồn nước Sơn Hà

Kích thước bồn inox 「Thông số」 & Giá Bồn nước Sơn Hà

Dưới đây là bảng kích thước & thông số Bồn nước inox Sơn Hà LOẠI nhỏ 300 lit,...

Inox 304 và 201 là gì? Phương pháp phân biệt inox 304 và inox 201 hiệu quả nhất

Inox 304 và 201 là gì? Phương pháp phân biệt inox 304 và inox 201 hiệu quả nhất

Inox 304 và Inox 201 là 2 loại inox được các bạn quan tâm nhiều nhất hiện nay. Vậy...

[Giải đáp thắc mắc ] 1 khối nước bằng bao nhiêu lít | Sơn Hà

[Giải đáp thắc mắc ] 1 khối nước bằng bao nhiêu lít | Sơn Hà

Đối với tính tiền nước hiện nay nhiều người vẫn thắc mắc không biết quy đổi...

Năng lượng mặt trời là gì? Có ứng dụng như thế nào ?

Năng lượng mặt trời là gì? Có ứng dụng như thế nào ?

Với độ phổ biến hiện nay, năng lượng mặt trời là loại năng lượng có nhiều...

Tự làm máy nước nóng năng lượng mặt trời đúng cách

Tự làm máy nước nóng năng lượng mặt trời đúng cách

Tự làm máy nước nóng năng lượng mặt trời đang rất thông dụng bởi khả năng...

Báo giá hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời

Báo giá hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời

Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời là sản phẩm được nhiều người săn...

Nên chọn mua dùng chậu rửa bát 1 hố hay 2 hố

Nên chọn mua dùng chậu rửa bát 1 hố hay 2 hố

Hiện nay, chậu rửa bát 1 hố và 2 hố là 2 loại chậu đang rất được ưa chuộng....

Tổng hợp 6 kinh nghiệm mua chậu rửa bát được nhà tiêu dùng gợi ý

Tổng hợp 6 kinh nghiệm mua chậu rửa bát được nhà tiêu dùng gợi ý

Kinh nghiệm mua chậu rửa bát cực đẹp, tiết kiệm với giá siêu hợp lý. Địa chỉ...

Điểm danh các loại bồn rửa chén hiện nay trên thị trường

Điểm danh các loại bồn rửa chén hiện nay trên thị trường

Trên thị trường có khá nhiều các loại bồn rửa chén với mẫu mã đa dạng, kích...

Kích thước chuẩn bồn rửa chén thông dụng hiện nay

Kích thước chuẩn bồn rửa chén thông dụng hiện nay

Kích thước bồn rửa chén theo tiêu chuẩn thông dụng hiện nay. Bài viết sau đây sẽ...

Bình nóng lạnh không vào điện - Nguyên nhân và cách khắc phục

Bình nóng lạnh không vào điện - Nguyên nhân và cách khắc phục

Tại sao bình nóng lạnh lại không vào điện? Phương pháp khắc phục là gì? Làm sao...

Lỗi thái dương năng không nóng và cách khắc phục

Lỗi thái dương năng không nóng và cách khắc phục

Làm thế nào để nhận biết máy nước nóng năng lượng mặt trời bị hỏng? Tại...

Thái dương năng chảy yếu - Nguyên nhân và cách khắc phục

Thái dương năng chảy yếu - Nguyên nhân và cách khắc phục

Máy nước nóng năng lượng mặt trời không tạo ra nước, không làm nóng hoặc đã...

Thái dương năng Sơn Hà bảo hành bao lâu

Thái dương năng Sơn Hà bảo hành bao lâu

Thái dương năng Sơn Hà bảo hành bao lâu? Các trường hợp đủ điều kiện bảo hành...

Thái dương năng kết hợp bình nóng lạnh

Thái dương năng kết hợp bình nóng lạnh

Có nên dùng thái dương năng kết hợp cùng nóng lạnh không? Lợi ích khi lắp đặt...

ỐNG THÁI DƯƠNG NĂNG VỠ PHẢI LÀM SAO

ỐNG THÁI DƯƠNG NĂNG VỠ PHẢI LÀM SAO

Một số trường hợp chúng ta có thể nhận biết ngay là do vỡ ống thái dương năng....

Nên mua thái dương năng bao nhiêu lít hợp lý ?

Nên mua thái dương năng bao nhiêu lít hợp lý ?

Thái dương năng bao nhiêu lít đang là câu hỏi nhức nhối cho tất cả giá đình, vì...

Thái dương năng bị rỉ nước phải xử lý như nào ?

Thái dương năng bị rỉ nước phải xử lý như nào ?

Thái dương năng bị rò rỉ nước từ máy nước nóng năng lượng mặt trời là tình...

Hướng dẫn vệ sinh thái dương năng đơn giản, hiệu quả

Hướng dẫn vệ sinh thái dương năng đơn giản, hiệu quả

Hướng dẫn vệ sinh máy thái dương siêu nhanh, siêu dễ, làm ngay tại nhà. Những lưu...

Cách chế máy nước nóng năng lượng mặt trời đơn giản

Cách chế máy nước nóng năng lượng mặt trời đơn giản

Hướng dẫn cách chế máy nước nóng năng lượng mặt trời đơn giản ngay tại nhà,...

Hướng dẫn vệ sinh máy nước nóng năng lượng mặt trời đơn giản, đúng cách

Hướng dẫn vệ sinh máy nước nóng năng lượng mặt trời đơn giản, đúng cách

Theo khuyến cáo từ các nhà sản xuất thì bạn nên vệ sinh máy nước nóng năng lượng...

Máy lọc nước ra nước yếu - Vì sao và hướng khắc phục nhanh chóng

Máy lọc nước ra nước yếu - Vì sao và hướng khắc phục nhanh chóng

Những nguyên nhân khiến máy lọc nước ra nước yếu và hướng dẫn cách khắc phục...

Máy lọc nước RO chạy không ngắt phải làm sao ?

Máy lọc nước RO chạy không ngắt phải làm sao ?

Hệ thống ngắt tự động của máy lọc nước giúp máy tiết kiệm điện, kéo dài...

Máy lọc nước không có nước vào bình áp! Cần làm gì khi bị như thế ?

Máy lọc nước không có nước vào bình áp! Cần làm gì khi bị như thế ?

Máy lọc nước không có nước vào bình áp là tình trạng thường gặp ở các máy...

Ở Mức tiền Tầm 5 triệu nên mua máy lọc nước nào

Ở Mức tiền Tầm 5 triệu nên mua máy lọc nước nào

Tầm 5 triệu nên mua máy lọc nước nào cho hợp lý và hợp giá tiền.

Bồn nước inox SHG68 chống ăn mòn cho nguồn nước nhiễm mặn của SHG

Bồn nước inox SHG68 chống ăn mòn cho nguồn nước nhiễm mặn của SHG

Sản phẩm Bồn inox SHG68 được Tập đoàn Sơn Hà Xanh (SHG Group) sản xuất bằng vật...

Kinh nghiệm mua máy lọc nước thích hợp

Kinh nghiệm mua máy lọc nước thích hợp

Tìm hiểu kinh nghiệm mua máy lọc nước sẽ giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp...

Máy lọc nước nóng lạnh bị rỉ nước phải xử lý như nào?

Máy lọc nước nóng lạnh bị rỉ nước phải xử lý như nào?

Máy lọc nước nóng lạnh bị rỉ nước không chỉ gây lãng phí nước mà còn khiến...

Hướng dẫn lắp máy lọc nước lúc mới mua về

Hướng dẫn lắp máy lọc nước lúc mới mua về

Hướng dẫn lắp máy lọc nước khi mới mua dành cho những ai dự định trang bị thiết...

MÁY LỌC NƯỚC KHÔNG RA NƯỚC PHẢI LÀM SAO?

MÁY LỌC NƯỚC KHÔNG RA NƯỚC PHẢI LÀM SAO?

Bỗng đến một ngày nào đó máy lọc nước không ra nước thì lúc đó chúng ta phải...

Máy lọc nước của hãng nào tốt? Nên chọn mua của thương hiệu nào?

Máy lọc nước của hãng nào tốt? Nên chọn mua của thương hiệu nào?

Máy lọc nước hang nào tốt là câu hỏi của rất nhiều người tiêu dung quan tâm.

Máy Lọc Nước Gia Đình Tốt Nhất Hiện Nay

Máy Lọc Nước Gia Đình Tốt Nhất Hiện Nay

Máy lọc nước gia đình tốt nhất hiện nay là những loại máy nào hẳn là thắc mắc...

Thay ron bồn nước nóng năng lượng mặt trời

Thay ron bồn nước nóng năng lượng mặt trời

Ron bồn nước nóng năng lượng mặt trời hay bị lỗi với những người dùng lâu...

Vệ sinh máy lọc nước RO sao cho đúng cách

Vệ sinh máy lọc nước RO sao cho đúng cách

Vệ sinh máy lọc nước RO luôn là điều cần thiết cho mọi gia đình.

Cách lắp máy bơm nước lên bồn đơn giản ngay tại nhà

Cách lắp máy bơm nước lên bồn đơn giản ngay tại nhà

Lắp máy bơm nước lên bồn đơn giản tại nhà. Máy bơm tăng áp và một số loại...

Hướng dẫn cách xây dựng nhà vệ sinh tự hoại đơn giản

Hướng dẫn cách xây dựng nhà vệ sinh tự hoại đơn giản

Cách xây dựng nhà vệ sinh tự hoại đơn giản. Nhu cầu xây dựng nhà vệ sinh tự...

Hướng dẫn lắp đặt bể phốt nhựa an toàn và bền bỉ

Hướng dẫn lắp đặt bể phốt nhựa an toàn và bền bỉ

Bồn tự hoại nhựa là gì? Làm thế nào để lắp đặt bể phốt nhựa an toàn ở...

Những phụ kiện máy nước nóng năng lượng mặt trời cần thiết khi lắp đặt

Những phụ kiện máy nước nóng năng lượng mặt trời cần thiết khi lắp đặt

Những phụ kiện máy nước nóng năng lượng mặt trời không thể thiếu trong quá trình...

Kích thước máy nước nóng 「Thông số」+ Giá năng lượng mặt trời Sơn Hà

Kích thước máy nước nóng 「Thông số」+ Giá năng lượng mặt trời Sơn Hà

Khi lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời, nhiều người thường bỏ qua...

Màng lọc RO là gì? Ứng dụng của công nghệ màng RO

Màng lọc RO là gì? Ứng dụng của công nghệ màng RO

Tìm hiểu về màng lọc RO. Cấu tạo và những ứng dụng của công nghệ lọc nước...

Kích thước tiêu chuẩn của bồn nước inox Sơn Hà 2000 lít

Kích thước tiêu chuẩn của bồn nước inox Sơn Hà 2000 lít

Kiểu dáng và kích thước các loại bồn - Thông số đường nước - Cơ sở uy tín...

Cách lắp đặt bồn nước trên mái tôn an toàn

Cách lắp đặt bồn nước trên mái tôn an toàn

Khi lắp bồn nước trên mái tôn cần lưu ý đến việc đặt chân bồn nước…. Nguyên...

CÁCH ĐẶT BỒN, CHẬU RỬA CHÉN ĐÚNG PHONG THỦY NÊN BIẾT

CÁCH ĐẶT BỒN, CHẬU RỬA CHÉN ĐÚNG PHONG THỦY NÊN BIẾT

Hướng dẫn đặt bồn, chậu rửa chén hợp phù thủy tốt mà bạn cần biết....

Các tác hại của máy nước nóng năng lượng mặt trời

Các tác hại của máy nước nóng năng lượng mặt trời

Hậu quả của việc sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời kém chất lượng....

Bồn nước & máy nước nóng mặt trời SƠN HÀ | Có mấy loại?

Bồn nước & máy nước nóng mặt trời SƠN HÀ | Có mấy loại?

Giới thiệu về các mẫu Bồn nước & máy nước nóng năng lượng mặt trời SƠN...

Cách xử lý bồn nước nhựa bị nứt rỉ nước hiệu quả

Cách xử lý bồn nước nhựa bị nứt rỉ nước hiệu quả

Những nguyên nhân làm bồn nước nhựa bị nứt mà bạn cần biết. Bồn nước...

Cách sửa bồn nước nhựa - vá bồn nước bị nứt hiệu quả nhất

Cách sửa bồn nước nhựa - vá bồn nước bị nứt hiệu quả nhất

Tìm hiểu các nguyên nhân khiến bồn nước nhà bạn bị hư nứt và cách sửa hiệu...

TƯ VẤN MUA —Bồn Nước Sơn Hà— dung tích phù hợp

TƯ VẤN MUA —Bồn Nước Sơn Hà— dung tích phù hợp

Bồn nước là vật dụng quen thuộc đối với mỗi gia đình. Trước đây các hộ gia...

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy nước nóng năng lượng mặt trời

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy nước nóng năng lượng mặt trời

Máy nước nóng năng lượng mặt trời chất lượng cao, giá tốt. Cấu tạo và nguyên...

Thái dương năng bao nhiêu tiền hiện nay

Thái dương năng bao nhiêu tiền hiện nay

Thái dương năng bao nhiêu tiền hiện nay? Có nên mua máy nước nóng thái dương năng...

Kích thước Thái dương năng Gold được người tiêu dùng ưa chuộng

Kích thước Thái dương năng Gold được người tiêu dùng ưa chuộng

Nếu gia đình bạn có từ 2 đến 4 thành viên trong gia đình bạn cần phải chọn kích...

Cách lắp thái dương năng hiệu quả nhất

Cách lắp thái dương năng hiệu quả nhất

Cách lắp thái dương năng như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất? Dưới đây là...

Đường nước dẫn vào nhà theo phong thủy như thế nào?

Đường nước dẫn vào nhà theo phong thủy như thế nào?

Nước vào nhà như của cải tiền tài! Chính vì vậy, hôm nay Sơn Hà Sài Gòn sẽ hướng...

Hướng dẫn quy trình xây bể nước ngầm chính xác nhất

Hướng dẫn quy trình xây bể nước ngầm chính xác nhất

Bài viết sẽ nói về quy trình xây bể nước ngầm cho nhà ở dân dụng chính xác nhất...

Hướng dẫn phân biệt bồn nước Sơn Hà thật và giả

Hướng dẫn phân biệt bồn nước Sơn Hà thật và giả

Bồn nước Sơn Hà có gì gì nổi bật và làm sao để phân biệt bồn nước sơn hà...

Lắp đặt bồn nước trên mái nhà sao cho đảm bảo an toàn, kiên cố?

Lắp đặt bồn nước trên mái nhà sao cho đảm bảo an toàn, kiên cố?

Với việc lắp đặt bồn nước trên mái nhà cần phải đảm bảo tính kiên cố....

Bồn nước Inox 500l liệu có phù hợp cho gia đình bạn?

Bồn nước Inox 500l liệu có phù hợp cho gia đình bạn?

Bồn nước Sơn Hà 500l là một sản phẩm không thể thiếu cho mỗi gia đình trong cuộc...

Kích thước bồn inox 「Thông số」 + Giá bồn nước Sơn Hà

Kích thước bồn inox 「Thông số」 + Giá bồn nước Sơn Hà

Sơn Hà là một trong những thương hiệu bồn nước inox nổi tiếng nhất hiện nay....

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CAO CẤP SƠN HÀ

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CAO CẤP SƠN HÀ

Giá máy nước nóng năng lượng mặt trời thái dương năng Sơn Hà ➬DUNG TÍCH 120L–...

Máy Nước Nóng Mặt Trời _các loại_ SƠN HÀ

Máy Nước Nóng Mặt Trời _các loại_ SƠN HÀ

Vậy trước khi quý khách có nhu cầu mua máy nước nóng mặt trời sơn hà nên tìm hiểu...

Thông tin chuyển khoản

Hãy chuyển khoản ngay cho chúng tôi

Tài Khoản Công Ty

Tài Khoản Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn: Stk: 113 000 1501 72 —Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt...

Cá Nhân

Cá Nhân

PHÙNG THỊ HUÊ - Số tk. 9915 1111 39 —Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam —CN Tân...

SƠN HÀ SG -Official website –HOTLINE: 0948 611 119

Sáng lấp lánhSo sánh (0)

Xóa tất cả So sánh ngay

Thu gọn

* Quý khách chọn số lượng loại nào cần mua nhấn đặt hàng

Xóa Hình ảnh Tên Giá bán Số lượng
Đã chọn 0 sản phẩm Đặt hàng
Zalo

Bồn nước, Máy nước nóng năng lượng mặt trời, Bể phốt septic, Bồn nhựa, Bồn inox

Bồn nước, Máy nước nóng năng lượng mặt trời, Bể phốt septic, Bồn nhựa, Bồn inox

Bồn nước, Máy nước nóng năng lượng mặt trời, Bể phốt septic, Bồn nhựa, Bồn inox