quý khách vào xem hướng dẫn sử dụng & lắp đặt sản phẩm sản hà
Chào mừng quý khách đến với website Cung Cấp chính hãng Tập Đoàn Sơn Hà. Nhằm đáp ứng hỗ trợ quý khách hàng chọn mua sản phẩm sử dụng đúng nhu cầu, đúng mục đích & đúng chất lượng tuyệt đối an toàn từ chính hãng mang lại sự hài lòng và giá thanh tốt nhất

Bán Hàng_Báo Giá nhanh

ZALO. 085 6666 012

Hình Thức Thanh Toán Đơn Giản

Đặt hàng ONLINE Tiết kiệm...

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 180lít TiTan ống Gold

Giá bán: 8,400,000 đ Giá niêm yết: 11,200,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 180lít TiTan ống Dầu

Giá bán: 8,700,000 đ Giá niêm yết: 11,600,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 140lít Gold SUS304

Giá bán: 5,700,004 đ Giá niêm yết: 8,050,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 140lít Eco Plus

Giá bán: 5,100,000 đ Giá niêm yết: 7,500,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 200lít TiTan ống Dầu

Giá bán: 9,317,000 đ Giá niêm yết: 12,100,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 160lít Gold SUS304

Giá bán: 6,438,000 đ Giá niêm yết: 8,700,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 160lít Eco Plus

Giá bán: 5,670,000 đ Giá niêm yết: 8,100,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 220lít TiTan ống Gold

Giá bán: 10,270,000 đ Giá niêm yết: 13,000,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 220lít TiTan ống Dầu

Giá bán: 10,880,000 đ Giá niêm yết: 13,600,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 180lít Gold SUS304

Giá bán: 6,969,600 đ Giá niêm yết: 9,680,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 180lít Eco Plus

Giá bán: 6,300,000 đ Giá niêm yết: 9,000,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 260lít TiTan ống Gold

Giá bán: 11,020,000 đ Giá niêm yết: 14,500,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 260lít TiTan ống Dầu

Giá bán: 11,704,000 đ Giá niêm yết: 15,200,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 200lít Gold SUS304

Giá bán: 8,308,800 đ Giá niêm yết: 11,540,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 200lít Eco Plus

Giá bán: 6,965,000 đ Giá niêm yết: 9,950,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 320lít TiTan ống Gold

Giá bán: 12,560,000 đ Giá niêm yết: 15,700,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 320lít TiTan ống Dầu

Giá bán: 13,600,000 đ Giá niêm yết: 17,000,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 240lít Gold SUS304

Giá bán: 8,899,200 đ Giá niêm yết: 12,360,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 240lít Eco Plus

Giá bán: 8,050,000 đ Giá niêm yết: 11,500,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 300lít Gold SUS304

Giá bán: 10,212,000 đ Giá niêm yết: 13,800,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Năng Lượng Thái Dương Năng 280lít Eco Plus

Giá bán: 9,546,000 đ Giá niêm yết: 12,900,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 1000L (1m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 3,040,000 đ Giá niêm yết: 3,800,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 1000L (1m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 2,864,000 đ Giá niêm yết: 3,580,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 1500L (1,5m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 4,660,000 đ Giá niêm yết: 5,825,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 1500L (1,5m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 4,420,000 đ Giá niêm yết: 5,525,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 2000L (2m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 6,048,000 đ Giá niêm yết: 7,560,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 2000L (2m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 5,728,000 đ Giá niêm yết: 7,160,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 3000L (3m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 9,144,000 đ Giá niêm yết: 11,430,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 3000L (3m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 8,696,000 đ Giá niêm yết: 10,870,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 4000L (4m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 11,536,000 đ Giá niêm yết: 14,420,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 4000L (4m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 10,976,000 đ Giá niêm yết: 13,720,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 5000L (5m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 14,560,000 đ Giá niêm yết: 18,200,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 5000L (5m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 13,840,000 đ Giá niêm yết: 17,300,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 6000L (6m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 16,840,000 đ Giá niêm yết: 21,050,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 6000L (6m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 16,040,000 đ Giá niêm yết: 20,050,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 2500L (2,5m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 6,932,000 đ Giá niêm yết: 8,665,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 2500L (2,5m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 6,740,000 đ Giá niêm yết: 8,425,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 3500L (3,5m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 10,264,000 đ Giá niêm yết: 12,830,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 3500L (3,5m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 9,816,000 đ Giá niêm yết: 12,270,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 4500L (4,5m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 12,960,000 đ Giá niêm yết: 16,200,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 4500L (4,5m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 12,324,000 đ Giá niêm yết: 15,405,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 700L (0,7m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 2,288,000 đ Giá niêm yết: 2,860,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 700L (0,7m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 2,168,000 đ Giá niêm yết: 2,710,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 500L (0,5m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 2,028,600 đ Giá niêm yết: 2,415,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 500L (0,5m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 1,902,600 đ Giá niêm yết: 2,265,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 300L (0,3m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 1,581,000 đ Giá niêm yết: 1,860,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 300L (0,3m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 1,731,300 đ Giá niêm yết: 1,990,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa vân Đá 1000lít (1m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 2,280,000 đ Giá niêm yết: 3,000,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1000lít (1m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 2,000,001 đ Giá niêm yết: 2,700,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1000lít (1m3) Nằm Ngang Sơn Hà

Giá bán: 2,574,000 đ Giá niêm yết: 3,300,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa vân Đá 700lít (0,7m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 1,794,000 đ Giá niêm yết: 2,300,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 700lít (0,7m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 1,558,000 đ Giá niêm yết: 2,050,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 700lít (0,7m3) Nằm Ngang Sơn Hà

Giá bán: 1,920,000 đ Giá niêm yết: 2,400,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa vân Đá 500lít (0,5m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 1,480,000 đ Giá niêm yết: 1,850,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 500lít (0,5m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 1,254,000 đ Giá niêm yết: 1,650,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 500lít (0,5m3) Nằm Ngang Sơn Hà

Giá bán: 1,517,000 đ Giá niêm yết: 1,850,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa vân Đá 300lít (0,3m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 1,079,500 đ Giá niêm yết: 1,270,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 300lít (0,3m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 952,000 đ Giá niêm yết: 1,120,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 300lít (0,3m3) Nằm Ngang Sơn Hà

Giá bán: 1,174,800 đ Giá niêm yết: 1,320,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa vân Đá 1500lít (1,5m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 3,382,000 đ Giá niêm yết: 4,450,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1500lít (1,5m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 3,034,000 đ Giá niêm yết: 4,100,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa vân Đá 2000lít (2m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 4,370,000 đ Giá niêm yết: 5,750,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 2000lít (2m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 3,922,000 đ Giá niêm yết: 5,300,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa vân Đá 3000lít (3m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 6,612,000 đ Giá niêm yết: 8,700,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 3000lít (3m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 5,957,000 đ Giá niêm yết: 8,050,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa vân Đá 4000lít (4m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 8,626,000 đ Giá niêm yết: 11,350,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 4000lít (4m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 7,770,000 đ Giá niêm yết: 10,500,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa vân Đá 5000lít (5m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 11,514,000 đ Giá niêm yết: 15,150,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 5000lít (5m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 10,434,000 đ Giá niêm yết: 14,100,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa Inox 2H860S Sơn Hà

Giá bán: 945,000 đ Giá niêm yết: 1,350,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa Inox Cao Cấp S105D Sơn Hà

Giá bán: 2,101,600 đ Giá niêm yết: 2,840,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa Inox 1H447S Sơn Hà

Giá bán: 478,500 đ Giá niêm yết: 550,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa Inox Cao Cấp S80D Sơn Hà

Giá bán: 1,992,900 đ Giá niêm yết: 2,730,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa Inox S100S Sơn Hà

Giá bán: 993,600 đ Giá niêm yết: 1,380,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa Inox Cao Cấp S78D Sơn Hà

Giá bán: 1,591,200 đ Giá niêm yết: 2,210,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa Inox S79S Sơn Hà

Giá bán: 546,000 đ Giá niêm yết: 700,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa Inox Cao Cấp S50D Sơn Hà

Giá bán: 1,299,300 đ Giá niêm yết: 1,830,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu rửa Inox Cao Cấp S82D Sơn Hà

Giá bán: 2,094,200 đ Giá niêm yết: 2,830,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn tự hoại SEPTIC Sơn Hà

Bồn Tự Hoại SEPTIC ST1600

Giá bán: 5,400,000 đ Giá niêm yết: 7,200,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Lọc Nước Friendly 9Lõi

Giá bán: 4,760,000 đ Giá niêm yết: 6,800,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Lọc Nước Luxury 9 Lõi

Giá bán: 5,460,000 đ Giá niêm yết: 7,800,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bảng Giá Chân Cao Bồn inox Đứng & Ngang

Bảng Giá Chân Cao Bồn inox & Pk Sơn Hà

Giá bán: 980 đ Giá niêm yết: 1,000 đ

Đặt hàng Chi tiết