Cập nhật 25/06/2024

SƠN HÀ SÀI GÒN - WEBSITE BÁN CHÍNH THỨC

Official Website

Hotline liên hệ094 86 111 19

Giỏ hàng0
BÀN VẼ: BỒN NHỰA
STT Tên Tải về
1 Bản vẽ bồn nhựa 300 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
2 Bản vẽ bồn nhựa 300 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
3 Bản vẽ bồn nhựa 500 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
4 Bản vẽ bồn nhựa 500 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
5 Bản vẽ bồn nhựa 700 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
6 Bản vẽ bồn nhựa 700 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
7 Bản vẽ bồn nhựa 1000 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
8 Bản vẽ bồn nhựa 1000 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
9 Bản vẽ bồn nhựa 1500 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
10 Bản vẽ bồn nhựa 1500 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
11 Bản vẽ bồn nhựa 2000 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
12 Bản vẽ bồn nhựa 2000 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
13 Bản vẽ bồn nhựa 3000 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
14 Bản vẽ bồn nhựa 4000 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
15 Bản vẽ bồn nhựa 5000 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
16 Bản vẽ bồn nhựa 7000 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
17 Bản vẽ bồn nhựa 10.000 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ

Bể nước ngầm 1000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bể nước ngầm 1000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 5.200.000đ Hot deal: (-14%) 4.450.000đ

Mua ngay So sánh

Bể nước ngầm 1500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bể nước ngầm 1500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 6.900.000đ Hot deal: (-14%) 5.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bể nước ngầm 2000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bể nước ngầm 2000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 8.900.000đ Hot deal: (-15%) 7.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 300 ngang Sơn Hà –VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa 300 ngang Sơn Hà –VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 1.880.000đ Hot deal: (-20%) 1.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 300 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 300 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 1.400.000đ Hot deal: (-25%) 1.050.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 300 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 300 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 1.700.000đ Hot deal: (-24%) 1.300.000đ

Mua ngay So sánh

Bể nước ngầm 2500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bể nước ngầm 2500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 10.800.000đ Hot deal: (-15%) 9.200.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 300 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa 300 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 1.530.000đ Hot deal: (-18%) 1.250.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 300 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 300 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 1.380.000đ Hot deal: (-20%) 1.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 300 ngang Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 300 ngang Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 1.730.000đ Hot deal: (-22%) 1.350.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 500 ngang Sơn Hà –VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa 500 ngang Sơn Hà –VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 2.470.000đ Hot deal: (-25%) 1.850.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 500 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 500 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 2.000.000đ Hot deal: (-35%) 1.300.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 500 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 500 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 2.300.000đ Hot deal: (-30%) 1.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 500 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa 500 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 2.120.000đ Hot deal: (-27%) 1.550.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 500 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 500 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 1.920.000đ Hot deal: (-24%) 1.450.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 500 ngang Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 500 ngang Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 2.270.000đ Hot deal: (-25%) 1.700.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 700 ngang Sơn Hà –VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa 700 ngang Sơn Hà –VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 3.090.000đ Hot deal: (-26%) 2.300.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 700L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 700L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 3.584.000đ Hot deal: (-19%) 2.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 700L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 700L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 3.000.000đ Hot deal: (-18%) 2.450.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 700 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 700 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 2.350.000đ Hot deal: (-36%) 1.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 700 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 700 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 2.800.000đ Hot deal: (-34%) 1.850.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 700 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa 700 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 2.480.000đ Hot deal: (-27%) 1.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 700 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 700 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 2.230.000đ Hot deal: (-26%) 1.650.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 700 ngang Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 700 ngang Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 2.840.000đ Hot deal: (-30%) 2.000.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 1000 ngang Sơn Hà –VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa 1000 ngang Sơn Hà –VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 4.140.000đ Hot deal: (-25%) 3.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 1000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 1000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 4.960.000đ Hot deal: (-18%) 4.050.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 1000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 1000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 3.840.000đ Hot deal: (-18%) 3.150.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 1000 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 1000 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 3.880.000đ Hot deal: (-37%) 2.450.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 1000 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 1000 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 3.000.000đ Hot deal: (-38%) 1.850.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 1000 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa 1000 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 3.090.000đ Hot deal: (-29%) 2.200.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 1000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 1000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 2.790.000đ Hot deal: (-27%) 2.050.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 1000 ngang Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 1000 ngang Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 3.840.000đ Hot deal: (-27%) 2.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 1500 ngang Sơn Hà –VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa 1500 ngang Sơn Hà –VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 5.700.000đ Hot deal: (-25%) 4.250.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 1500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 1500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 7.290.000đ Hot deal: (-19%) 5.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 1500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 1500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 5.630.000đ Hot deal: (-18%) 4.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 1500 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 1500 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 5.700.000đ Hot deal: (-36%) 3.650.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 1500 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 1500 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 4.400.000đ Hot deal: (-38%) 2.750.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 1500 ngang Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 1500 ngang Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 5.700.000đ Hot deal: (-25%) 4.250.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 1500 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa 1500 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 4.610.000đ Hot deal: (-30%) 3.250.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 1500 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 1500 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 4.260.000đ Hot deal: (-31%) 2.950.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 2000 ngang Sơn Hà –VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa 2000 ngang Sơn Hà –VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 7.700.000đ Hot deal: (-25%) 5.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 2000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 2000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 9.850.000đ Hot deal: (-19%) 8.000.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 2000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 2000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 6.910.000đ Hot deal: (-19%) 5.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 2000 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 2000 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 7.700.000đ Hot deal: (-36%) 4.950.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 2000 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 2000 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 5.400.000đ Hot deal: (-40%) 3.250.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 2000 ngang Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 2000 ngang Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 7.600.000đ Hot deal: (-25%) 5.700.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 2000 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa 2000 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 5.670.000đ Hot deal: (-31%) 3.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 2000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 2000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 5.220.000đ Hot deal: (-32%) 3.550.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 3000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 3000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 10.500.000đ Hot deal: (-19%) 8.550.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 3000 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 3000 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 8.200.000đ Hot deal: (-38%) 5.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 3000 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa 3000 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 8.650.000đ Hot deal: (-32%) 5.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 3000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 3000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 8.000.000đ Hot deal: (-33%) 5.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 4000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 4000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 13.440.000đ Hot deal: (-19%) 10.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 4000 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 4000 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 10.500.000đ Hot deal: (-38%) 6.550.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 4000 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa 4000 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 11.150.000đ Hot deal: (-33%) 7.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 4000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 4000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 10.300.000đ Hot deal: (-34%) 6.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 5000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 5000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 18.430.000đ Hot deal: (-19%) 14.950.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 5000 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 5000 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 14.400.000đ Hot deal: (-37%) 9.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 5000 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa 5000 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 15.650.000đ Hot deal: (-33%) 10.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 5000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 5000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 14.600.000đ Hot deal: (-34%) 9.650.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 7000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 7000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 24.450.000đ Hot deal: (-19%) 19.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 7000 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 7000 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 19.100.000đ Hot deal: (-37%) 12.050.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 7000 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa 7000 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 18.950.000đ Hot deal: (-24%) 14.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 7000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 7000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 18.500.000đ Hot deal: (-29%) 13.150.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 10.000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 10.000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 34.300.000đ Hot deal: (-19%) 27.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 10.000 Sơn Hà –DEKO/SUKA Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 10.000 Sơn Hà –DEKO/SUKA

Giá niêm yết: 26.800.000đ Hot deal: (-37%) 16.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 10.000 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa 10.000 đứng Sơn Hà –VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 26.900.000đ Hot deal: (-25%) 20.200.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa 10000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa 10000 đứng Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 26.000.000đ Hot deal: (-30%) 18.200.000đ

Mua ngay So sánh

Bơ nhựa 300 Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bơ nhựa 300 Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 1.250.000đ Hot deal: (-16%) 1.050.000đ

Mua ngay So sánh

Bơ nhựa 500 Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bơ nhựa 500 Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 1.620.000đ Hot deal: (-17%) 1.350.000đ

Mua ngay So sánh

Bơ nhựa 700 Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bơ nhựa 700 Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 2.100.000đ Hot deal: (-19%) 1.700.000đ

Mua ngay So sánh

Bơ nhựa 1000 Sơn Hà –CAO CẤP Xem chi tiết

Bơ nhựa 1000 Sơn Hà –CAO CẤP

Giá niêm yết: 2.680.000đ Hot deal: (-18%) 2.200.000đ

Mua ngay So sánh

Hỗ trợ trực tuyến
094 86 111 19
  • Đặt hàng ZALO Đặt hàng ZALOĐặt hàng ZALO
  • 0948 611 119
  • kinhdoanh@sonha-sg.com.vn
Lọc sản phẩm
Loại sản phẩm

SƠN HÀ SG -Official website –HOTLINE: 0948 611 119

Sáng lấp lánhSo sánh (0)

Xóa tất cả So sánh ngay

Thu gọn

* Quý khách chọn số lượng loại nào cần mua nhấn đặt hàng

Xóa Hình ảnh Tên Giá bán Số lượng
Đã chọn 0 sản phẩm Đặt hàng
Zalo

Giá máy nước nóng thái dương năng Sơn Hà: 120L ; 140L ; 160L ; 180L ; 200L ; 220L ; 240L ; 260L ; 280L ; 300L ; 320L ➬Giá tại Official website nhà sản xuất

Máy năng lượng

292/5, Ấp Tam Đông 2, Thới Tam Thôn

Quận Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

70000

VIET NAM

https://sonha-sg.com.vn/upload/hinhanh/nha-may-sh-0571.jpg

SƠN HÀ SG -Official website –HOTLINE: 0948 611 119

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Máy năng lượng

https://schema.org/InStock

0

VND

2021-10-12T20:40:08+07:00

Bồn nước inox Sơn Hà từ: 500L ; 700L; 1000L; 1500L ; 2000L ; 2500L ; 3000L ; 3500L ; 4000L ; 4500L ; 5000L ; 6000L ➬Giá tại Official website nhà sản xuất

Bồn nước inox

292/5, Ấp Tam Đông 2, Thới Tam Thôn

Quận Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

70000

VIET NAM

https://sonha-sg.com.vn/upload/hinhanh/nha-may-sh-0571.jpg

SƠN HÀ SG -Official website –HOTLINE: 0948 611 119

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Bồn nước inox

https://schema.org/InStock

0

VND

2021-09-08T13:30:40+07:00

Bồn nhựa Sơn Hà 【 Dung tích: 300lit ; 500lit ; 700lit ; 1000lit ; 1500lit ; 2000lit ; 3000lit ; 4000lit ; 5000lit ; 7000lít ; 10.000lít 】 Giá tại Official website nhà sản xuất

Bồn nhựa

292/5, Ấp Tam Đông 2, Thới Tam Thôn

Quận Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

70000

VIET NAM

https://sonha-sg.com.vn/upload/hinhanh/nha-may-sh-0571.jpg

SƠN HÀ SG -Official website –HOTLINE: 0948 611 119

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Bồn nhựa

https://schema.org/InStock

0

VND

2021-09-08T13:27:49+07:00

Bồn tự hoại Sơn Hà 【 Bể phốt: 1000 lit ; 1200 lit ; 1500 lit ; 1600 lit ; 1800 lit ; 2000 lit ; 2200 lit ; 2500 lit 】 Giá tại Official website nhà sản xuất

Bồn tự hoại

292/5, Ấp Tam Đông 2, Thới Tam Thôn

Quận Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

70000

VIET NAM

https://sonha-sg.com.vn/upload/hinhanh/nha-may-sh-0571.jpg

SƠN HÀ SG -Official website –HOTLINE: 0948 611 119

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Bồn tự hoại

https://schema.org/InStock

0

VND

2021-10-12T20:41:35+07:00

Chậu rửa chén inox Sơn Hà 【 Handmade – 1H447S – S79S – S76S – S100S – S50D – S78D – S80D– S82D – S105D 】 Giá tại Official website nhà sản xuất

Chậu rửa inox

292/5, Ấp Tam Đông 2, Thới Tam Thôn

Quận Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

70000

VIET NAM

https://sonha-sg.com.vn/upload/hinhanh/nha-may-sh-0571.jpg

SƠN HÀ SG -Official website –HOTLINE: 0948 611 119

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Chậu rửa inox

https://schema.org/InStock

0

VND

2021-10-12T20:39:05+07:00

Bồn nước công nghiệp Sơn Hà 【 Dung tích: 7000L ; 8000L ; 9000L ; 10.000L ; 15.000L ; 20.000L ; 25.000L ; 30.000L 】 Giá tại Official website nhà sản xuất

Bồn inox công nghiệp

292/5, Ấp Tam Đông 2, Thới Tam Thôn

Quận Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

70000

VIET NAM

https://sonha-sg.com.vn/upload/hinhanh/nha-may-sh-0571.jpg

SƠN HÀ SG -Official website –HOTLINE: 0948 611 119

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Bồn inox công nghiệp

https://schema.org/InStock

0

VND

2021-09-08T13:25:04+07:00

Máy lọc nước ro Sơn Hà 【Các dòng RUBY ; SAPPHIRE ; GOLD ; LUXURY ; PLATINUM ; DIAMOND ; PREMIUM và TITAN 】 Giá tại Official website nhà sản xuất

Máy lọc nước

292/5, Ấp Tam Đông 2, Thới Tam Thôn

Quận Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

70000

VIET NAM

https://sonha-sg.com.vn/upload/hinhanh/nha-may-sh-0571.jpg

SƠN HÀ SG -Official website –HOTLINE: 0948 611 119

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Máy lọc nước

https://schema.org/InStock

0

VND

2021-09-08T13:29:15+07:00

Sen vòi nóng lạnh Sơn Hà 【Sen tắm ; Sen cây đứng ; Vòi chậu bếp ; Vòi rửa lavabo】 Giá tại Official website nhà sản xuất

Sen vòi nóng lạnh

292/5, Ấp Tam Đông 2, Thới Tam Thôn

Quận Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

70000

VIET NAM

https://sonha-sg.com.vn/upload/hinhanh/nha-may-sh-0571.jpg

SƠN HÀ SG -Official website –HOTLINE: 0948 611 119

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Sen vòi nóng lạnh

https://schema.org/InStock

0

VND

2021-10-03T17:24:49+07:00

Bồn nước nhựa | Bồn nhựa Sơn Hà | bản vẽ bình nhựa

Bồn nước nhựa | Bồn nhựa Sơn Hà | bản vẽ bình nhựa

Bồn nước nhựa | Bồn nhựa Sơn Hà | bản vẽ bình nhựa