20 năm khẳng định thương hiệu 20 năm tự tin chất lượng

Official website

Hotline liên hệ094 86 111 19

Giỏ hàng0
Banner Tết Sonha SG
Tài liệu
STT Tên Tải về
1 Bản vẽ bồn tự hoại 1200L 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
2 Bản vẽ bồn nhựa 300 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
3 Bản vẽ bồn nhựa 300 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
4 Bản vẽ bồn nước 300 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
5 Bản vẽ bồn nước 300 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
6 GIẤY CHỨNG NHẬN: ISO Liên hệ admin
7 Bản vẽ bồn tự hoại 1600L 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
8 Bản vẽ bồn nhựa 500 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
9 Bản vẽ bồn nhựa 500 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
10 Bản vẽ bồn nước 500 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
11 Bản vẽ bồn nước 500 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
12 GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY: BỒN NƯỚC INOX Liên hệ admin
13 CHỨNG NHẬN: VẬT LIỆU INOX 445NF BỒN INOX LỘC PHÁT Liên hệ admin
14 GIẤY CHỨNG NHẬN: BỒN NƯỚC NHỰA Liên hệ admin
15 GIẤY XÁC NHẬN TEST REPORT: BỒN NHỰA Liên hệ admin
16 Bản vẽ bồn tự hoại 1800L 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
17 Bản vẽ bồn nhựa 700 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
18 Bản vẽ bồn nhựa 700 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
19 Bản vẽ bồn nước 700 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
20 Bản vẽ bồn nước 700 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
21 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ĐẠT VSATTP NHỰA Liên hệ admin
22 GIẤY CHỨNG NHẬN: CHẬU RỬA INOX Liên hệ admin
23 Bản vẽ bồn tự hoại 2200L 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
24 Bản vẽ bồn nhựa 1000 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
25 Bản vẽ bồn nhựa 1000 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
26 Bản vẽ bồn nước 1000 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
27 Bản vẽ bồn nước 1000 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
28 GIẤY XÁC NHẬN TEST REPORT: BỒN TỰ HOẠI Liên hệ admin
29 GIẤY XÁC NHẬN TCCS 04:2019/SHSG BỒN TỰ HOẠI Liên hệ admin
30 Bản vẽ bồn nhựa 1500 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
Hỗ trợ trực tuyến
094 86 111 19
  • Đặt hàng ZALO Đặt hàng ZALOĐặt hàng ZALO
  • 0948 611 119
  • kinhdoanh@sonha-sg.com.vn
Lọc sản phẩm
Loại sản phẩm

SƠN HÀ SG -Official website –HOTLINE: 0948 611 119

Sáng lấp lánhSo sánh (0)

Xóa tất cả So sánh ngay

Thu gọn

* Quý khách chọn số lượng loại nào cần mua nhấn đặt hàng

Xóa Hình ảnh Tên Giá bán Số lượng
Đã chọn 0 sản phẩm Đặt hàng
Zalo

máy nước nóng năng lượng mặt trời | bồn nước | bồn inox | bồn nhựa | bồn tự hoại | bồn nước sơn hà | bồn inox sơn hà | bồn nhựa sơn hà | thái dương năng sơn hà

máy nước nóng mặt trời | bồn nước | bồn inox | bồn nhựa | bồn tự hoại | bồn nước sơn hà | bồn inox sơn hà | bồn nhựa sơn hà | máy nước nóng năng lượng mặt trời sơn hà

máy năng lượng mặt trời | bồn nước | bồn inox | bồn nhựa | bồn tự hoại | bồn nước sơn hà | bồn inox sơn hà | bồn nhựa sơn hà | máy nước nóng năng lượng mặt trời sơn hà