20 năm khẳng định thương hiệu 20 năm tự tin chất lượng

Official website

Hotline liên hệ094 86 111 19

Giỏ hàng0
Banner Tết Sonha SG
BÀN VẼ: BỒN NƯỚC INOX - DÂN DỤNG
STT Tên Tải về
1 Bản vẽ bồn nước 300 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
2 Bản vẽ bồn nước 300 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
3 Bản vẽ bồn nước 500 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
4 Bản vẽ bồn nước 500 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
5 Bản vẽ bồn nước 700 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
6 Bản vẽ bồn nước 700 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
7 Bản vẽ bồn nước 1000 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
8 Bản vẽ bồn nước 1000 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
9 Bản vẽ bồn nước 1500 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
10 Bản vẽ bồn nước 1500 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
11 Bản vẽ bồn nước 2000 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
12 Bản vẽ bồn nước 2000 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
13 Bản vẽ bồn nước 2500 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
14 Bản vẽ bồn nước 2500 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
15 Bản vẽ bồn nước 3000 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
16 Bản vẽ bồn nước 3000 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
17 Bản vẽ bồn nước 3500 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
18 Bản vẽ bồn nước 3500 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
19 Bản vẽ bồn nước 4000 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
20 Bản vẽ bồn nước 4000 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
21 Bản vẽ bồn nước 4500 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
22 Bản vẽ bồn nước 4500 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
23 Bản vẽ bồn nước 5000 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
24 Bản vẽ bồn nước 5000 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
25 Bản vẽ bồn nước 6000 đứng 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
26 Bản vẽ bồn nước 6000 ngang 「kích thước & thông số」 SƠN HÀ
Hỗ trợ trực tuyến
094 86 111 19
  • Đặt hàng ZALO Đặt hàng ZALOĐặt hàng ZALO
  • 0948 611 119
  • kinhdoanh@sonha-sg.com.vn
Lọc sản phẩm
Loại sản phẩm

SƠN HÀ SG -Official website –HOTLINE: 0948 611 119

Sáng lấp lánhSo sánh (0)

Xóa tất cả So sánh ngay

Thu gọn

* Quý khách chọn số lượng loại nào cần mua nhấn đặt hàng

Xóa Hình ảnh Tên Giá bán Số lượng
Đã chọn 0 sản phẩm Đặt hàng
Zalo

Bồn nước | Bình chứa loại nhỏ | téc phi inox | Bồn nước inox Sơn Hà

Bồn nước | Bình chứa loại nhỏ | téc phi inox | Bồn nước inox Sơn Hà

Bồn nước | Bình chứa loại nhỏ | téc phi inox | Bồn nước inox Sơn Hà