Chào mừng quý khách đến với website Cung Cấp chính hãng Tập Đoàn Sơn Hà. Nhằm đáp ứng hỗ trợ quý khách hàng chọn mua sản phẩm sử dụng đúng nhu cầu, đúng mục đích & đúng chất lượng tuyệt đối an toàn từ chính hãng mang lại sự hài lòng và giá thanh tốt nhất
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline :
0948 611 119
  • skypeyahoo
  • Điện thoại: 0948 611 119
  • Email: kinhdoanh@sonha-sg.com.vn
  • Tư vấn đặt hàng skypeyahoo
  • Điện thoại: 085 6666 012
  • Email: kinhdoanh@sonha-sg.com.vn
  • Tư vấn đặt hàng skypeyahoo
  • Điện thoại: 0286 271 1016
  • Email: kinhdoanh@sonha-sg.com.vn
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
Bồn nước 7m3 khối đứng [7000lit] inox SUS 304
Giá bồn inox 7m3 khối đứng [7.000 lit] SUS 304 ✓Giá trên là giá ưu đãi đã bao gồm vận chuyển + thuế GTGT ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Tập Đoàn Sơn Hà

Bồn nước 7m3 khối đứng [7000lit] inox SUS 304

Giá bán: 21,000,000 đ Giá niêm yết: 21,300,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 7m3 khối ngang [7000lit] inox SUS 304
Giá bồn inox 7m3 khối ngang [7000 lit] SUS 304 ✓Giá trên là giá ưu đãi đã bao gồm vận chuyển + thuế GTGT ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Tập Đoàn Sơn Hà

Bồn nước 7m3 khối ngang [7000lit] inox SUS 304

Giá bán: 19,300,000 đ Giá niêm yết: 19,500,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 8m3 khối đứng [8000lit] inox SUS 304
Giá bồn inox 8m3 khối đứng [8.000 lit] SUS 304 ✓Giá trên là giá ưu đãi đã bao gồm vận chuyển + thuế GTGT ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Tập Đoàn Sơn Hà

Bồn nước 8m3 khối đứng [8000lit] inox SUS 304

Giá bán: 22,000,000 đ Giá niêm yết: 22,500,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 8m3 khối ngang [8000lit] inox SUS 304
Giá bồn inox 7m3 khối ngang [8000 lit] SUS 304 ✓Giá trên là giá ưu đãi đã bao gồm vận chuyển + thuế GTGT ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Tập Đoàn Sơn Hà

Bồn nước 8m3 khối ngang [8000lit] inox SUS 304

Giá bán: 21,300,000 đ Giá niêm yết: 21,700,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 9m3 khối đứng [9000lit] inox SUS 304
Giá bồn inox 9m3 khối đứng [9.000 lit] SUS 304 ✓Giá trên là giá ưu đãi đã bao gồm vận chuyển + thuế GTGT ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Tập Đoàn Sơn Hà

Bồn nước 9m3 khối đứng [9000lit] inox SUS 304

Giá bán: 24,000,000 đ Giá niêm yết: 24,800,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 10m3 khối đứng [10000lit] inox SUS 304
Giá bồn inox 10m3 khối đứng [10.000 lit] SUS 304 ✓Giá trên là giá ưu đãi đã bao gồm vận chuyển + thuế GTGT ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Tập Đoàn Sơn Hà

Bồn nước 10m3 khối đứng [10000lit] inox SUS 304

Giá bán: 29,500,000 đ Giá niêm yết: 30,400,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 10m3 khối ngang [10000lit] inox SUS 304
Giá bồn nước 10m3 khối ngang [10.000 lit] SUS 304 ✓Giá trên là giá ưu đãi đã bao gồm vận chuyển + thuế GTGT ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Tập Đoàn Sơn Hà

Bồn nước 10m3 khối ngang [10000lit] inox SUS 304

Giá bán: 33,500,000 đ Giá niêm yết: 34,200,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 15m3 khối đứng [15000lit] inox SUS 304
Giá bồn inox 15m3 khối đứng [15.000 lit] SUS 304 ✓Giá trên là giá ưu đãi đã bao gồm vận chuyển + thuế GTGT ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Tập Đoàn Sơn Hà

Bồn nước 15m3 khối đứng [15000lit] inox SUS 304

Giá bán: 39,000,000 đ Giá niêm yết: 40,500,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 14m3 khối ngang [14000lit] inox SUS 304
Giá bồn inox 7m3 khối ngang [14.000 lit] SUS 304 ✓Giá trên là giá ưu đãi đã bao gồm vận chuyển + thuế GTGT ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Tập Đoàn Sơn Hà

Bồn nước 14m3 khối ngang [14000lit] inox SUS 304

Giá bán: 45,738,000 đ Giá niêm yết: 46,200,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 15m3 khối ngang [15000lit] inox SUS 304
Giá bồn nước 15m3 khối ngang [15.000 lit] inox SUS 304 ✓Giá trên là giá ưu đãi đã bao gồm vận chuyển + thuế GTGT ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Tập Đoàn Sơn Hà

Bồn nước 15m3 khối ngang [15000lit] inox SUS 304

Giá bán: 49,500,000 đ Giá niêm yết: 50,200,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 20m3 khối ngang [20000lit] inox SUS 304
Giá bán bồn inox 20m3 khối ngang [20.000 lit] SUS 304 ✓Giá trên là giá ưu đãi đã bao gồm vận chuyển + thuế GTGT ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Tập Đoàn Sơn Hà

Bồn nước 20m3 khối ngang [20000lit] inox SUS 304

Giá bán: 59,500,000 đ Giá niêm yết: 60,300,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 25m3 khối ngang [25000lit] inox SUS 304
Giá bồn inox 25m3 khối ngang [25.000 lit] SUS 304 ✓Giá trên là giá ưu đãi đã bao gồm vận chuyển + thuế GTGT ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Tập Đoàn Sơn Hà

Bồn nước 25m3 khối ngang [25000lit] inox SUS 304

Giá bán: 75,500,000 đ Giá niêm yết: 76,400,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Zalo