Chào mừng quý khách đến với website Cung Cấp chính hãng Tập Đoàn Sơn Hà. Nhằm đáp ứng hỗ trợ quý khách hàng chọn mua sản phẩm sử dụng đúng nhu cầu, đúng mục đích & đúng chất lượng tuyệt đối an toàn từ chính hãng mang lại sự hài lòng và giá thanh tốt nhất
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline :
0948 611 119
  • skypeyahoo
  • Điện thoại: 0948 611 119
  • Email: kinhdoanh@sonha-sg.com.vn
  • Tư vấn đặt hàng skypeyahoo
  • Điện thoại: 085 6666 012
  • Email: kinhdoanh@sonha-sg.com.vn
  • Tư vấn đặt hàng skypeyahoo
  • Điện thoại: 0286 271 1016
  • Email: kinhdoanh@sonha-sg.com.vn
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
Bồn nước 1000lit ngang [1m3 khối] Inox SUS 304
giá bồn nước inox 1000 lit (1m3 khối) nằm ngang ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nước 1000lit ngang [1m3 khối] Inox SUS 304

Giá bán: 2,930,000 đ Giá niêm yết: 4,600,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 1500lit ngang [1.5m3 khối] Inox SUS 304
giá bồn nước inox 1500 lit (1,5m3 khối) nằm ngang ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nước 1500lit ngang [1.5m3 khối] Inox SUS 304

Giá bán: 4,500,000 đ Giá niêm yết: 7,100,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 2000lit ngang [2m3 khối] Inox SUS 304
giá bồn nước inox 2000 lit (2m3 khối) nằm ngang ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nước 2000lit ngang [2m3 khối] Inox SUS 304

Giá bán: 5,830,000 đ Giá niêm yết: 8,940,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 3000lit ngang [3m3 khối] Inox SUS 304
giá bồn nước inox 3000 lit (3m3 khối) nằm ngang ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nước 3000lit ngang [3m3 khối] Inox SUS 304

Giá bán: 8,850,000 đ Giá niêm yết: 13,560,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 4000lit ngang [4m3 khối] Inox SUS 304
giá bồn nước inox 4000 lit (4m3 khối) nằm ngang ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nước 4000lit ngang [4m3 khối] Inox SUS 304

Giá bán: 10,950,000 đ Giá niêm yết: 16,680,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 5000lit ngang [5m3 khối] Inox SUS 304
giá bồn nước inox 5000lit (5m3 khối) nằm ngang ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nước 5000lit ngang [5m3 khối] Inox SUS 304

Giá bán: 14,100,000 đ Giá niêm yết: 21,150,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 6000lit ngang [6m3 khối] Inox SUS 304
giá bồn nước inox 6000 lit (6m3 khối) nằm ngang ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nước 6000lit ngang [6m3 khối] Inox SUS 304

Giá bán: 15,850,000 đ Giá niêm yết: 24,050,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 2500lit ngang [2.5m3 khối] Inox SUS 304
giá bồn nước inox 2500 lit (2,5m3 khối) nằm ngang ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nước 2500lit ngang [2.5m3 khối] Inox SUS 304

Giá bán: 6,500,000 đ Giá niêm yết: 9,880,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 3500lit ngang [3.5m3 khối] Inox SUS 304
giá bồn nước inox 3500 lit (3,5m3 khối) nằm ngang ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nước 3500lit ngang [3.5m3 khối] Inox SUS 304

Giá bán: 9,800,000 đ Giá niêm yết: 15,200,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 4500lit ngang [4.5m3 khối] Inox SUS 304
giá bồn nước inox 4500 lit (4,5m3 khối) nằm ngang ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nước 4500lit ngang [4.5m3 khối] Inox SUS 304

Giá bán: 12,500,000 đ Giá niêm yết: 19,100,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 700lit ngang [0.7m3 khối] Inox SUS 304
giá bồn nước inox 700 lit (0,7m3 khối) nằm ngang ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nước 700lit ngang [0.7m3 khối] Inox SUS 304

Giá bán: 2,250,000 đ Giá niêm yết: 3,550,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 500lit ngang [0.5m3 khối] Inox SUS 304
giá bồn nước inox 500 lit (0,5m3 khối) nằm ngang ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nước 500lit ngang [0.5m3 khối] Inox SUS 304

Giá bán: 2,000,000 đ Giá niêm yết: 3,180,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Zalo