Chào mừng quý khách đến với website Cung Cấp chính hãng Tập Đoàn Sơn Hà. Nhằm đáp ứng hỗ trợ quý khách hàng chọn mua sản phẩm sử dụng đúng nhu cầu, đúng mục đích & đúng chất lượng tuyệt đối an toàn từ chính hãng mang lại sự hài lòng và giá thanh tốt nhất
     Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline :
085 6666 012
  • Tư vấn đặt hàng skypeyahoo
  • Điện thoại: 085 6666 012
  • Email: kinhdoanh@sonha-sg.com.vn
  • Tư vấn đặt hàng skypeyahoo
  • Điện thoại: 0286 271 1016
  • Email: kinhdoanh@sonha-sg.com.vn
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

Bồn Nước inox 7000L (7m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 21,087,000 đ Giá niêm yết: 21,300,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 7000L (7m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 19,305,000 đ Giá niêm yết: 19,500,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bảng giá bồn nước inox nằm ngang & đứng sơn hà

Giá bán: 2,750,013 đ Giá niêm yết: 3,580,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa Inox 2H860S Sơn Hà

Giá bán: 945,000 đ Giá niêm yết: 1,350,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Lọc Nước Friendly 9Lõi

Giá bán: 4,600,064 đ Giá niêm yết: 6,800,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn tự hoại 1600lit bể phốt Septic Sơn Hà

Giá bán: 5,400,000 đ Giá niêm yết: 7,200,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa vân đá 1000lit đứng Sơn Hà

Giá bán: 2,250,000 đ Giá niêm yết: 3,000,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 1000lit nằm ngang Sơn Hà

Giá bán: 2,500,001 đ Giá niêm yết: 3,300,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy nước nóng thái dương năng 140lit GOLD Sơn Hà

Giá bán: 5,500,002 đ Giá niêm yết: 8,050,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy nước nóng thái dương năng 140lit ECO Sơn Hà

Giá bán: 4,900,050 đ Giá niêm yết: 7,500,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 1000lit nằm ngang Inox 304 Sơn Hà

Giá bán: 2,950,001 đ Giá niêm yết: 3,800,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 8000L (8m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 22,275,000 đ Giá niêm yết: 22,500,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 8000L (8m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 21,483,000 đ Giá niêm yết: 21,700,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bảng giá bồn nước nhựa nằm ngang & đứng sơn hà

Giá bán: 1,900,017 đ Giá niêm yết: 2,700,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa Inox Cao Cấp S80D Sơn Hà

Giá bán: 1,992,900 đ Giá niêm yết: 2,730,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Lọc Nước Luxury 9 Lõi

Giá bán: 5,300,022 đ Giá niêm yết: 7,800,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 700lit nằm ngang Sơn Hà

Giá bán: 1,850,016 đ Giá niêm yết: 2,400,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy nước nóng thái dương năng 160lit ECO Sơn Hà

Giá bán: 5,400,003 đ Giá niêm yết: 8,100,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 1500lit nằm ngang Inox 304 Sơn Hà

Giá bán: 4,500,046 đ Giá niêm yết: 5,825,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 9000L (9m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 24,552,000 đ Giá niêm yết: 24,800,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa Inox S100S Sơn Hà

Giá bán: 993,600 đ Giá niêm yết: 1,380,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 2000lit nằm ngang Inox 304 Sơn Hà

Giá bán: 5,800,002 đ Giá niêm yết: 7,560,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 2000lit đứng Inox 304 Sơn Hà

Giá bán: 5,400,000 đ Giá niêm yết: 7,160,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 10000L (10m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 30,096,000 đ Giá niêm yết: 30,400,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 10000L (10m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 33,858,000 đ Giá niêm yết: 34,200,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa Inox S79S Sơn Hà

Giá bán: 546,000 đ Giá niêm yết: 700,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 3000lit nằm ngang Inox 304 Sơn Hà

Giá bán: 8,700,002 đ Giá niêm yết: 11,430,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 3000lit đứng Inox 304 Sơn Hà

Giá bán: 8,261,200 đ Giá niêm yết: 10,870,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 15000L (15m3) Đứng Sơn Hà

Giá bán: 40,095,000 đ Giá niêm yết: 40,500,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 14000L (14m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 45,738,000 đ Giá niêm yết: 46,200,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa vân đá 1500lit đứng Sơn Hà

Giá bán: 3,200,040 đ Giá niêm yết: 4,450,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 4000lit nằm ngang Inox 304 Sơn Hà

Giá bán: 10,900,006 đ Giá niêm yết: 14,420,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 4000lit đứng Inox 304 Sơn Hà

Giá bán: 10,111,640 đ Giá niêm yết: 13,720,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 15000L (15m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 49,698,000 đ Giá niêm yết: 50,200,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa vân đá 2000lit đứng Sơn Hà

Giá bán: 4,050,001 đ Giá niêm yết: 5,750,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 2000lit đứng Sơn Hà

Giá bán: 3,600,025 đ Giá niêm yết: 5,300,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy nước nóng thái dương năng 300lit GOLD 304 Sơn Hà

Giá bán: 9,900,120 đ Giá niêm yết: 13,800,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy nước nóng thái dương năng 280lit ECO Sơn Hà

Giá bán: 8,900,097 đ Giá niêm yết: 12,900,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 5000lit nằm ngang Inox 304 Sơn Hà

Giá bán: 14,100,086 đ Giá niêm yết: 18,200,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 5000lit đứng Inox 304 Sơn Hà

Giá bán: 12,900,005 đ Giá niêm yết: 17,300,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 20000L (20m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 59,697,000 đ Giá niêm yết: 60,300,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 3000lit đứng Sơn Hà

Giá bán: 5,500,002 đ Giá niêm yết: 8,050,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước 6000lit đứng Inox 304 Sơn Hà

Giá bán: 14,700,059 đ Giá niêm yết: 20,050,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 25000L (25m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 75,636,000 đ Giá niêm yết: 76,400,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 4000lit đứng Sơn Hà

Giá bán: 7,200,060 đ Giá niêm yết: 10,500,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước inox 30000L (30m3) Ngang Sơn Hà

Giá bán: 92,268,000 đ Giá niêm yết: 93,200,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 5000lit đứng Sơn Hà

Giá bán: 10,000,002 đ Giá niêm yết: 14,100,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Xem Quảng cáo