Chào mừng quý khách đến với website Cung Cấp chính hãng Tập Đoàn Sơn Hà. Nhằm đáp ứng hỗ trợ quý khách hàng chọn mua sản phẩm sử dụng đúng nhu cầu, đúng mục đích & đúng chất lượng tuyệt đối an toàn từ chính hãng mang lại sự hài lòng và giá thanh tốt nhất
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline :
0948 611 119
  • skypeyahoo
  • Điện thoại: 0948 611 119
  • Email: kinhdoanh@sonha-sg.com.vn
  • Tư vấn đặt hàng skypeyahoo
  • Điện thoại: 085 6666 012
  • Email: kinhdoanh@sonha-sg.com.vn
  • Tư vấn đặt hàng skypeyahoo
  • Điện thoại: 0286 271 1016
  • Email: kinhdoanh@sonha-sg.com.vn
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
Bồn nhựa vân đá 1000lit đứng [1m3 khối]
giá bồn nhựa vân đá 1000 lit (1m3 khối) đứng ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nhựa vân đá 1000lit đứng [1m3 khối]

Giá bán: 2,200,000 đ Giá niêm yết: 3,090,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 1000lit nằm ngang [1m3 khối]
giá bồn nước nhựa 1000 lit (1m3 khối) nằm ngang ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 10 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nhựa 1000lit nằm ngang [1m3 khối]

Giá bán: 2,500,000 đ Giá niêm yết: 3,840,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa vân đá 700lit đứng [0.7m3 khối]
giá bồn nhựa vân đá 700 lit (0,7m3 khối) đứng ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nhựa vân đá 700lit đứng [0.7m3 khối]

Giá bán: 1,900,000 đ Giá niêm yết: 2,480,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 700lit đứng [0.7m3 khối]
giá bồn nước nhựa 700 lit (0,7m3 khối) đứng ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 10 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nhựa 700lit đứng [0.7m3 khối]

Giá bán: 1,500,000 đ Giá niêm yết: 2,230,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 700lit nằm ngang [0.7m3 khối]
giá bồn nước nhựa 700 lit (0,7m3 khối) nằm ngang ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 10 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nhựa 700lit nằm ngang [0.7m3 khối]

Giá bán: 1,850,000 đ Giá niêm yết: 2,840,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa vân đá 500lit đứng [0.5m3 khối]
giá bồn nhựa vân đá 500 lit (0,5m3 khối) đứng ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nhựa vân đá 500lit đứng [0.5m3 khối]

Giá bán: 1,500,000 đ Giá niêm yết: 2,120,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 500lit đứng [0.5m3 khối]
giá bồn nước nhựa 500 lit (0,5m3 khối) đứng ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 10 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nhựa 500lit đứng [0.5m3 khối]

Giá bán: 1,250,000 đ Giá niêm yết: 1,920,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 500lit nằm ngang [0.5m3 khối]
giá bồn nước nhựa 500 lit (0,5m3 khối) nằm ngang ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 10 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nhựa 500lit nằm ngang [0.5m3 khối]

Giá bán: 1,450,000 đ Giá niêm yết: 2,270,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa vân đá 300lit đứng [0.3m3 khối]
giá bồn nhựa vân đá 300 lit (0,3m3 khối) đứng ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nhựa vân đá 300lit đứng [0.3m3 khối]

Giá bán: 1,100,000 đ Giá niêm yết: 1,530,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 300lit đứng [0.3m3 khối]
giá bồn nước nhựa 300 lit (0,3m3 khối) đứng ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 10 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nhựa 300lit đứng [0.3m3 khối]

Giá bán: 950,000 đ Giá niêm yết: 1,380,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 300lit nằm ngang [0.3m3 khối]
giá bồn nước nhựa 300 lit (0,3m3 khối) nằm ngang ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 10 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nhựa 300lit nằm ngang [0.3m3 khối]

Giá bán: 1,150,000 đ Giá niêm yết: 1,730,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa vân đá 1500lit đứng [1.5m3 khối]
giá bồn nhựa vân đá 1500 lit (1,5m3 khối) đứng ✓giá trên là giá ưu đãi khi mua tại website chính hãng https://sonha-sg.com.vn/ ✓đã bao gồm vận chuyển + VAT (hỗ trợ kéo lầu khu vực Tp.HCM) ✓không bao gồm phụ kiện, chi phí phát sinh khác. ✓Bảo hành 12 năm trên toàn hệ thống Sơn Hà

Bồn nhựa vân đá 1500lit đứng [1.5m3 khối]

Giá bán: 3,200,000 đ Giá niêm yết: 4,610,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Zalo